Sykkelturar: (leige kr.150,- pr.dag) Alternative turar: Torolmen rundt. (ca 7km) Sletterust-1000 meteren-Sletterust (ca. 24km) Sletterust-1000 meteren med lett lunch/forfriskningar og retur med bil. Gamle Tyin hotell –Tyinholmen/Eidsbugarden Fisking: Utleige av båt m/fiskeutstyr og kjentmann Aternativ: Fiske frå båt m/motor med håndsnøre. Garnfiske m/kjentmann. Fisketur m/kjentmann til Biskopvatn 1330 m.o.h. Garn er utsett dagen før. Tur ca. 6-7 timar. Frå ca. 20. juli. Jakt: Småviltjakt frå 10. sept. Andre Fjellturar: Me har moglegheit for å ta dykk med på tur på gamle og ”luftige” vegar. Forslag til tur kan vera å ta seg ned mot Øvre Årdal til det vi kallar ”400 meteren”. Deretter skal me køyra  opp i ca 1250m høgde.Me vil på denne turen oppleve mykje natur, der me vil sjå dei fleste fjelltoppane i Jotunheimen. Dersom dette skulle ha interesse kjem vi tilbake med meir detaljar om turen og vegane vi skal køyre. Alle aktivitetar: Pris og opplegg etter avtale. Me kan også formidla turar saman med Bulder&Brak Opplevingar. Dei tilbyr både padling, fjellføring samt andre aktivitetar.