Leige av hus ved selskap/kurs/møte kr.1500,-

Leige av hus m/overnatting (20 senger fordelt på 4 rom). Kan i tillegg ordne med leige av hytter dersom der er behov for det. Kontakt oss for pris.

Damvoktaren rom